Voorwaarden Lucky Touch

Algemene voorwaarden, de leveringsvoorwaarden en privacyverklaring van webwinkel Lucky Touch.

Informatie: 2019

bezoek adres: (alleen op afspraak) Lucky Touch Majella 24 1186 CG Amstelveen

Telefoon 06 11 0 44 121 Bereikbaar iedere werkdag van maandag tm vrijdag van 9.30 uur tm 16.15 uur.

mail: info@Luckytouch.nl 

De webwinkel is te vinden op www.luckytouch.nl We zijn aangesloten bij het webwinkel keurmerk MKB-oke.

De Lucky Touch staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 333 0 55 26 en heeft het BTW nummer 1956.23.034.B01 

U kunt bij Lucky Touch betalen met i-deal of via een gewone bank overschrijving. Voor de betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten uit de webwinkel van Lucky Touch.

A) Lucky Touch verkoopt originele relatiegeschenken en gelukscadeau's via de webwinkel.

B) Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper deze voorwaarden accepteert. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van Lucky Touch.

C) Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lucky Touch. U krijgt een orderbevestiging van Lucky Touch via de mail.

D) Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan en gelden zolang de voorraad strekt. Alle door Lucky Touch in de webwinkel gehanteerde prijzen zijn vermeld in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen kunnen te allen tijde plaatsvinden.

E) Verzendkosten Nederland: Wat door de brievenbus past of tot 250 gam: € 2,95 inclusief btw .Wat niet door de brievenbus past of boven de 250 gram € 6,95 inclusief btw

Bij bestellingen boven de € 75,-    €  0,00 geen verzendkosten

Verzendkosten Belgie: Wat door de brievenbus past of tot 100 gram € 3,95 inclusief btw. Wat niet door de brievenbus past of boven de 100 gram € 8,50 inclusief  btw

Bij bestellingen boven de € 150,00 :  € 0,00 geen verzendkosten

Voor verzendingen buiten Nederland en Belgie gelden andere verzendkosten. Neem hiervoor contact met ons op.

F) De definitieve bestelling via de webwinkel Lucky Touch vindt plaats doordat de klant het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de orderbevestiging heeft gestort op de bankrekening van Lucky Touch.

G) Als de bestelde goederen op voorraad zijn worden ze na ontvangst van de volledige betaling voor 16.00 uur, de zelfde of de volgende werkdag verstuurd met post.nl.

H) De door Lucky Touch opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding. Mochten de producten die de klant heeft besteld niet voorradig zijn en mocht de levertijd voor de klant te lang duren dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden en wordt de bestelling in overleg geannuleerd. Het fatale termijn van levertijd is maximaal 30 dagen. Uitzonderingen kunnen besproken worden

 I) Het risico van de te leveren producten gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan Lucky Touch zijn altijd voor rekening van de klant.

J) Lucky Touch verbindt zich tegenover de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die zo goed mogelijk overeenkomen met de afbeelding en beschrijving in de webwinkel. De klant dient echter rekening te houden met kleine afwijkingen in maat en kleur van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Lucky Touch te verlangen.

K) De goederen kunnen, zonder opgave van reden, binnen 14 dagen retour gezonden worden. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. Binnen 14 dagen na melding van de retourzending ontvangt de klant het toale bedrag terug van de bestelling inclussief de verzenkosten van de bestelling. Zie pagina retourneren.

 L) De gegevens die door de klant worden ingevuld, worden geregistreerd conform de privacy wetgeving Algemene verordering gegevens bescherming (AVG). Zie verder onze privacy veklaring

M) De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, heeft de klant de mogelijkheid een klacht in te dienen.

N) ."Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren." zie verder onze klachten pagina

0) In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Lucky Touch, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Lucky Touch kan worden verlangd, is Lucky Touch nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of anderen

P) Op de offertes en overeenkomsten van Lucky Touch is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Laatst aangepast ( april 2019)

De waardering van Lucky Touch bij Webwinkel Keur is 9.3/10 gebaseerd op 676 reviews.