Voorwaarden Lucky Touch

Algemene voorwaarden, de leveringsvoorwaarden en privacyverklaring van webwinkel Lucky Touch.

Informatie: 2018

bezoek adres: (alleen op afspraak) Lucky Touch Majella 24 1186 CG Amstelveen

Telefoon 06 11 0 44 121 Bereikbaar iedere werkdag van maandag tm vrijdag van 9.30 uur tm 16.15 uur.

mail: info@Luckytouch.nl 

De webwinkel is te vinden op www.luckytouch.nl We zijn aan gesloten bij het webwinkel keurmerk MKB-oke.

De Lucky Touch staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 333 0 55 26 en heeft het BTW nummer 1956.23.034.B01 

U kunt bij Lucky Touch betalen met i-deal of via een gewone bank overschrijving. Voor de betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten uit de webwinkel van Lucky Touch.

A) Lucky Touch verkoopt originele relatiegeschenken en gelukscadeau's via de webwinkel.

B) Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper deze voorwaarden accepteert. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van Lucky Touch.

C) Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lucky Touch. U krijgt een orderbevestiging van Lucky Touch via de mail.

D) Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan en gelden zolang de voorraad strekt. Alle door Lucky Touch in de webwinkel gehanteerde prijzen zijn vermeld in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen kunnen te allen tijde plaatsvinden.

E) Verzendkosten Nederland: Wat door de brievenbus past of tot 250 gam: € 2,95 inclusief btw .Wat niet door de brievenbus past of boven de 250 gram € 6,95 inclusief btw

Bij bestellingen boven de € 75,-    €  0,00 geen verzendkosten

Verzendkosten Belgie: Wat door de brievenbus past of tot 100 gram € 3,95 inclusief btw. Wat niet door de brievenbus past of boven de 100 gram € 8,50 inclusief  btw

Bij bestellingen boven de € 150,00 :  € 0,00 geen verzendkosten

Voor verzendingen buiten Nederland en Belgie gelden andere verzendkosten. Neem hiervoor contact met ons op.

F) De definitieve bestelling via de webwinkel Lucky Touch vindt plaats doordat de klant het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de orderbevestiging heeft gestort op de bankrekening van Lucky Touch.

G) Als de bestelde goederen op voorraad zijn worden ze na ontvangst van de volledige betaling voor 16.00 uur, de zelfde of de volgende werkdag verstuurd met post.nl.

H) De door Lucky Touch opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding. Mochten de producten die de klant heeft besteld niet voorradig zijn en mocht de levertijd voor de klant te lang duren dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden en wordt de bestelling in overleg geannuleerd. Het fatale termijn van levertijd is maximaal 30 dagen. Uitzonderingen kunnen besproken worden

 I) Het risico van de te leveren producten gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan Lucky Touch zijn altijd voor rekening van de klant.

J) Lucky Touch verbindt zich tegenover de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die zo goed mogelijk overeenkomen met de afbeelding en beschrijving in de webwinkel. De klant dient echter rekening te houden met kleine afwijkingen in maat en kleur van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Lucky Touch te verlangen.

K) De goederen kunnen, zonder opgave van reden, binnen 14 dagen retour gezonden worden. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. Binnen 14 dagen na melding van de retourzending ontvangt de klant het toale bedrag terug van de bestelling inclussief de verzenkosten van de bestelling. Zie pagina retourneren.

 L) De gegevens die door de klant worden ingevuld, worden geregistreerd conform de privacy wetgeving Algemene verordering gegevens bescherming (AVG). Zie verder onze privacy veklaring

M) De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, heeft de klant de mogelijkheid een klacht in te dienen.

N) Klachten moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Lucky Touch worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant tegenover ons, betrekkinghebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld en/of de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.

0) In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Lucky Touch, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Lucky Touch kan worden verlangd, is Lucky Touch nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of anderen

P) Op de offertes en overeenkomsten van Lucky Touch is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Laatst aangepast ( 25 mei 2018)

Cookie settings
Wij hopen dat u onze geluks Cookies accepteert

Magento Catalog Menu Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates